Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
VIN:
Universeel
GARANTIE, KLACHTEN EN REPARATIE

Ik heb een klacht, wat nu?

Ondanks dat wij er alles aan zullen doen je order met zorg af te handelen en de juiste producten te selecteren, kan het toch voorkomen dat je een klacht over een product of onze dienstverlening hebt. Hieronder vind je informatie over product-klachten en dienstverlening klachten. Een klacht kan je bij ons telefonisch, schriftelijk per post of per e-mail melden. We reageren op mail / post in de regel binnen 24 uur (werkdagen). Een klacht wordt uiterlijk binnen 14 dagen in behandeling genomen. In overleg of binnen de wet kopen op afstand is het ook mogelijk de koop de ontbinden.

Mijn klacht kon niet naar tevredenheid opgelost worden?

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@extreme-carstyling.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Ik heb een defect product ontvangen, wat te doen?

Meld je defect zo snel mogelijk via info@extreme-carstyling.nl. Neem het product verder niet in gebruik door in te bouwen of werkzaamheden eraan te gaan verrichten.

Moet ik een artikel passen voor het spuiten?

Ja, dit is sterk aan te bevelen. Door toleranties in auto’s, producten en een schade(verleden) van de auto kan het zijn dat een product niet naar je wens past. Een gespoten / bewerkt onderdeel komt niet meer voor een retour in aanmerking.

Welke garantiesoorten / termijnen zijn er?

Uiteraard respecteren wij de wettelijke bepalingen. Zie hiervoor ook artikel 12 uit de voorwaarden thuiswinkel:
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Wij bieden momenteel alleen Carry-in garantie. Dit betekent dat je geacht wordt het product aan ons te retourneren via een pakketservice of zelf langs te brengen. Extreme Carstyling producten komen van vele fabrikanten / leveranciers, na een juiste retour zullen we je aanvraag zo snel en correct mogelijk afhandelen.

De garantietermijnen op productiefouten (fabrieksgarantie) staat vermeld op de productdetailpagina. Doorgaans 1, 2 en 3 jaar. Let op dat de garantie in de regel alleen betrekking heeft op productiefouten en niet op “slijtage”-delen. Dus mocht er onverhoopt een lampje kapot gaan binnen de termijn, dan hoeft er geen sprake te zijn van een productiefout / garantie.

Wat mag ik verwachten van de kwaliteit en service?

Je mag van Extreme Carstyling als verkoper verwachten dat wij kwalitatieve producten aanbieden die in verhouding staan met een redelijke prijs. Onze service proberen wij op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Verder mag je er niet vanuit gaan dat de aangeboden producten gelijke of originele kwaliteit hebben. Opmerkingen over de kwaliteit en onze service zijn altijd welkom via info@extreme-carstyling.nl

Wat verwachten wij van jou bij een klacht of reparatie?

We vinden het handig en fijn als je ons voorziet van zoveel mogelijk informatie bij een klacht of reparatieverzoek. We zullen je na melding van je klacht mogelijk vragen om aanvullende informatie of foto’s welke kunnen helpen bij snel en correct oplossen van je klacht. Soms kunnen we aan de hand hiervan bepalen of een artikel retour moet of wellicht een reserve-onderdeel kunnen toesturen.

Heb ik recht op vergoeding van inbouw- of uitbouwkosten bij een defect?

Hier willen we vooraf heel duidelijk over zijn; nee! Wij bieden doe het zelf producten voor autoliefhebbers. Een defect is voor alle partijen vervelend, maar er kan nooit sprake zijn van vergoeding voor bijvoorbeeld montagekosten van een verlichtingsunit.